Dostęp do witryny wsparcia

Witryna wsparcia

Witryna wsparcia systemu FrontMan

Niniejsze infromacje przeznaczone są dla właścicieli ważnych licencji na użytkowanie systemu FrontMan. Infromacje te nie są przeznaczone dla użytkowników końcowych systemu (posiadających przydzielony identyfikator i hasło dostępu do systemu). Ta oferta nie jest ofertą zakupu systemu !

Aktualnie znajdujesz się na Internetowej witrynie systemu wsparcia i pomocy dla systemu FrontMan. Jeśli chcesz aby Twoi Klienci mogli uzyskać dostęp do zasobów tej witryny musisz posiadać aktywną usługę FrontMan Support. Usługa wsparcia występuje w dwóch wariantach:

FrontMan Support Basic

Podstawowy wariant usługi wsparcia gwarantuje dostęp do aktualnej instalacyjnej wersji klienta systemu. W ramach planu Basic użytkownik uzyska dostęp do podstawowych informacji dotyczących systemu takich jak historia wersji i zmian. Każdy użytkownik otrzyma także dostęp do podstawowego systemu pomocy znajdującego się wewnątrz oprogramowania klienta. Dostęp do wyżej opisanych zasobów uzyskują klienci pierwszego i drugiego poziomu.

Zagwarantuj dostęp  każdemu użytkownikowi Twojego systemu FrontMan do podstawowego pakietu wsparcia w abonamencie miesięcznym już od 59,00 złotych netto, niezależnie od ilości zarejestrowanych użytkowników.

FrontMan Support Full

Pełna usługa wsparcia zawiera wszystkie pozycje pakietu podstawowego wraz z dodatkowymi elementami. Użytkownik posiadający rozszerzony pakiet wsparcia uzyska dostęp do artykułów i filmów instruktażowych prezentujących szczegółowo zasady pracy z oprogramowaniem. Oprogramowanie klienta posiadającego dostęp do pełnego pakietu wsparcia zawiera specjalny system komunikacji z działem wsparcia systemu FrontMan. Za pomocą modułu komunikacji użytkownik może skontaktować się ze wsparciem producenta systemu i uzyskać indywidualną odpowiedź i pomoc dotyczącą dowolnej kwestii związanej z system FrontMan. Oprogramowanie klienta z aktywnym pełnym planem wsparcia zawiera rozszerzoną wersję systemu pomocy. Dostęp do wyżej opisanych zasobów uzyskują klienci pierwszego i drugiego poziomu.

Zagwarantuj dostęp  każdemu użytkownikowi Twojego systemu FrontMan do pełnego pakietu wsparcia w abonamencie miesięcznym już od 199,00 złotych netto, niezależnie od ilości zarejestrowanych użytkowników.

Przyłączenie do planu pełnego systemu pomocy wiąże się z koniecznością opłacenia jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 1 499 złotych netto.